Virksomhedsansvar

Virksomhedsansvar

Bæredygtighed for De 5 Stjerner A/S er ansvarlighed på de interne og ydre linjer.

Vitager et økonomisk ansvar, ansvar for medarbejders udvikling og trivsel, ansvar for
godt, blomstrende og tillidsfuldt samarbejde med kunder samt samfundsansvar for
miljø og natur.

Spørgsmål eller specielle ønsker?

  BÆREDYGTIG UDVIKLING - FN'S 17 VERDENSMÅL

  De 5 Stjerner A/S bestræber sig på at leve op til FN’s Verdensmål for bæredygtig
  udvikling.
  De 6 nedenstående Verdensmål er inkorporeret som en del af vores
  forretningsgrundlag gennem forskellige initiativer og aktiviteter. Vi forsøger
  løbende at optimere disse for i højere grad at kunne opfylde de 6 mål.

  Mål 3: Sundhed og Trivsel

  Mål 4: Kvalitetsuddannelse

  Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

  Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

  Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

  Mål 13: Klimaindsats

  Mangfoldighed, ligestilling, ansættelsesvilkår og sikkerhed

  De 5 Stjerner A/S tror på, at mangfoldighed blandt medarbejderne, herunder ligelig
  fordeling af kønnene, bidrager positivt til arbejdsmiljø og styrker selskabets
  performance og konkurrenceevne.

  De 5 Stjerner A/S bruger ikke underleverandører, idet vi vil sikre, at alle ansatte
  modtager overenskomstmæssig løn – og har overenskomstmæssige vilkår.

  Overenskomsten sikrer solide arbejdsvilkår for vores medarbejdere omfattet af
  overenskomsten, herunder anstændige jobs, kvalitetsuddannelse og ligestilling
  mellem kønnene.

  De 5 Stjerner A/S er modstandere af sort arbejde og social dumping, idet det er
  ødelæggende for samfundet og undergraver vores eksistensgrundlag som
  samfundsansvarlig virksomhed.
  Alle medarbejdere skal have arbejds- og opholdstilladelse samt ren straffeattest for
  at opnå ansættelse. Ligesom det er et krav, at alle medarbejdere taler og skriver
  engelsk på et forståeligt niveau.

  Alle medarbejdere skal gennemgå og underskrive selskabets ”Health & Safety”
  manualer samt modtage træning før arbejdet påbegyndes.

  GDPR – Databeskyttelse og informationssikkerhed

  De 5 Stjerner A/S optimerer løbende processer og systemer til understøttelse af ansvarlig databeskyttelse og informationssikkerhed i overensstemmelse med vores databeskyttelsespolitik og den gældende databeskyttelseslovgivning. Læs om vores databeskyttelsespolitik her

  Vi dækker hele Danmark, inkl.:

  Interesseret i at
  få et tilbud?