Privatlivs- og Cookiepolitik

PRIVATLIVSPOLITIK

Hos De 5 Stjerner A/S behandler vi de personoplysninger, vi indsamler om dig i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning, d.v.s. databeskyttelsesforordningen (2016/679 af 27.04.2016) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23.05.2018).

Vi er bevidste om, at dine personoplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og dit privatliv.

Vi – De 5 Stjerner A/S (CVR.nr.: 25349997 – er dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger.
Som dataansvarlig indsamler og behandler vi dine personoplysninger i en række forskellige situationer:

 • Ved din henvendelse til os f.eks. pr. e-mail eller via vores hjemmeside
 • I forbindelse med vores løbende samarbejde
 • Når du ansøger om et job hos os
 • Ved besøg på vores hjemmeside eller
 • Når du besøger vores sider på de sociale medier, Facebook, Instagram og LinkedIn,
  og der i den forbindelse behandles personhenførbare oplysninger.


Rekruttering af jobansøgere

Når du ansøger om et job hos os f.eks. via vores hjemmeside, modtager du i forbindelse med din ansøgning vores ”Persondatapolitik for jobansøgere”, der giver dig information om, hvorledes vi behandler dine personoplysninger i denne situation.

Indsamling af personoplysninger ved brug af digitale teknologier
Hjemmesiden (www.de5stjerner.dk)
Vi anvender cookies på vores hjemmeside.

Når du besøger hjemmesiden kan vores leverandører indenfor hjemmesideanalyse, annoncering og sociale medier ved hjælp af cookies indsamle oplysninger om din brug af vores hjemmeside.

Med cookies fra Google Analytics, Google Ads og YouTube indsamler Google Ireland Ltd. (”Google”) oplysninger om din adfærd, foretager analyse og udarbejder statistik over brugen af hjemmesiden. På den måde får vi mulighed for at målrette og optimere vores markedsføringsaktiviteter, herunder annoncering på Google. Google anvender din IP-adresse til dette formål.

Google behandler dine personoplysninger på vores vegne og i henhold til vores instrukser. Det er vores ansvar at sikre, at Google behandler de indsamlede oplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens regler. I det omfang Google måtte anvende de indsamlede oplysninger til egne formål, er vi fælles dataansvarlige med Google såfremt Googles viderebehandling af de indsamlede oplysninger kan henføres til din person.

De oplysninger, som er indsamlet af Google-cookies om din brug af vores hjemmeside og din IP-adresse, der anvendes i forbindelse hermed, kan overføres til en server hos Google LLC i USA og opbevares der.

Ved hjælp af cookies fra Meta Platforms Ireland Ltd. (”Meta”), tidligere Facebook Ireland Ltd. får vi ligeledes mulighed for at indsamle oplysninger om din brug af vores hjemmeside. Med disse oplysninger kan vi målrette og optimere vores annonceringsaktiviteter på Facebook samt måle effekten af disse. Meta (Facebook) anvender din IP-adresse til dette formål.

De informationer som er indsamlet om dig med cookies fra Meta (Facebook) behandler Meta (Facebook) også til egne formål. Meta (Facebook) kan kombinere disse informationer med andre oplysninger, som du måtte have givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjeneste. Cookies fra Meta (Facebook) indsamler og behandler informationer om din brug af vores hjemmeside, også selvom du ikke har en Meta (Facebook)-konto. De indsamlede informationer kan Meta (Facebook) dele med øvrige Meta (Facebook)-selskaber, herunder Meta Platforms, Inc. i USA.

Vi placerer ikke cookies på din enhed/PC, før du har givet dit samtykke dertil ved at klikke på de ønskede cookies. Du kan læse mere om anvendelsen af cookies på vores hjemmeside i vores cookiepolitik nedenfor.

Sociale medier
På vores sider på de sociale medier kan vores leverandører af sociale medier, Facebook, Instagram og LinkedIn ved hjælp af cookies indsamle og behandle oplysninger om din adfærd. Med baggrund i de indsamlede oplysninger, får vi mulighed for at optimere vores markedsføring, herunder annoncering på de nævnte sociale medier.

Såfremt vi måtte bidrage til, at vores leverandører inden for sociale medier får mulighed for at indsamle person-henførbare oplysninger om dig på vores sider på de sociale medier, er vi fælles dataansvarlige med leverandørerne for behandling af dine personoplysninger. Dette betyder, at du kan udøve dine rettigheder i henhold til databeskyttelses-forordningens regler over for såvel os som vores leverandører.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til legitime formål, og dine personoplysninger kan alt efter omstændighederne behandles til følgende formål:

 • Besvare uopfordrede henvendelser via f.eks. e-mail eller vores hjemmeside, herunder give information om vores services
 • Administration af vores kunde- og leverandørforhold, herunder udføre de aftalte services, foretage fakturering og betaling af vores leverandører.
 • Foretage analyse og generere statistik over brugen af hjemmesiden med henblik på optimering af struktur/indhold af hjemmesiden samt markedsføring, herunder annoncering på Google. Til dette formål anvendes cookies fra Google Analytics, Google Ads og YouTube.
 • Måling, optimering og målretning af kampagner på de sociale medier ved anvendelse af cookies fra vores leverandører inden for sociale medier: Meta (Facebook) på vores hjemmeside og Facebook, Instagram og LinkedIn på vores sider på de sociale medier.

Vi behandler dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning. Behandling af dine personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende retsgrundlag:

Almindelige personoplysninger:

 • Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra a, når vi har bedt om dit samtykke til behandling af
  nogle konkrete personoplysninger. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved at kontakte os på nedenstående kontaktoplysninger under ”Kontakt”.
  Når vi ved hjælp af cookies på vores hjemmeside indsamler oplysninger om din adfærd på siden, behandler vi ligeledes de indsamlede oplysninger på baggrund af det samtykke, du har afgivet ved at klikke på de ønskede cookies i henhold til vores cookiepolitik.
 • Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra b, første led, når behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde den aftale/kontrakt, vi har indgået med dig.
 • Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra b, sidste led, når vi skal træffe foranstaltninger til, at vi kan indgå en aftale/kontrakt med dig om f.eks. levering af vores services.
 • Artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra f, når behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i f.eks. at besvare dine henvendelser til os og kommunikere med dig.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning.

Alt efter de konkrete omstændigheder, behandler vi følgende personoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

 • For- og efternavn
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Virksomhedsnavn og -adresse
 • Stillingsbetegnelse
 • IP-adresse
 • Dine reaktioner på vores opslag på de sociale medier, Facebook, Instagram og LinkedIn og dine eventuelle kommentarer dertil.

Kategorier af modtagere af personoplysninger
Vi videregiver eller overlader udelukkende dine personoplysninger til tredjeparter, når det er foreneligt med de formål, som dine personoplysninger er indsamlet til og når videregivelsen eller overladelsen kan retligt begrundes i den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Videregivelse eller overladelse af dine oplysninger kan alt efter de konkrete omstændigheder ske til følgende kategorier af modtagere: Vores rådgivere, herunder advokat og revisor og databehandlere såsom IT/hosting leverandører samt politi og offentlige myndigheder.

Overladelse af dine personoplysninger til tredjepart, som behandler personoplysninger på vores vegne (databehandlere), sker med baggrund i skriftlige databehandleraftaler, som opfylder databeskyttelsesforordningens regler.

Når du besøger vores hjemmeside, www.de5stjerner.dk, kan vi dele de oplysninger, der indsamles om dig via cookies med vores leverandører inden for sociale medier, annoncering og hjemmesideanalyse. Læs mere om cookies i vores cookiepolitik nedenfor.

Overførsel til modtagere i lande uden for EU/EØS, herunder internationale organisationer
Vi overfører i videst muligt omfang ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Såfremt vi alligevel måtte være tvunget til at gøre det, sker en sådan overførsel altid med baggrund i et lovligt overførselsgrundlag, jfr. kapitel V i databeskyttelsesforordningen. På den måde sikrer vi, at beskyttelsesniveauet for de personoplysninger, vi overfører til lande uden for EU/EØS, er mindst det samme som inden for EU/EØS.
Vores leverandører inden for sociale medier, annoncering og hjemmesideanalyse: Meta (Facebook), Instagram og LinkedIn og Google kan overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS, herunder internt til andre selskaber i deres virksomhedsgruppe, bl.a. overførsel til selskaber i USA. I disse tilfælde bestræber vores leverandører sig på at overholde databeskyttelsesforordningens krav om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger og anvender i den forbindelse EU-Kommissionens standardkontrakt (SCC ”standard contractual clauses”) i forbindelse med overførsler til bl.a. USA.

Opbevaring af dine personoplysninger
Dine personoplysninger opbevares udelukkende, sålænge vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til det fastsatte formål med behandlingen.

Herudover opbevarer vi dine personoplysninger, sålænge vi er forpligtet til at opbevare disse i henhold til gældende lovgivning, f.eks. bogføringslovens regler, d.v.s. dine personoplysninger indeholdt i bogføringsmateriale opbevares i op til 5 år efter udgangen af det regnskabsår, det vedrører.

Personoplysninger, som vi modtager ved uopfordrede henvendelser til os, opbevarer vi i en periode på op til 6 måneder efter, vi har registreret din henvendelse.

Personoplysninger modtaget i det løbende samarbejdsforhold opbevares sålænge, det er relevant, som hovedregel i op til 3 år efter samarbejdets ophør.

Cookies på vores hjemmeside er aktive i en på forhånd fastsat periode, se cookiedeklarationen nedenfor, medmindre du manuelt selv sletter dem, eller du via cookiedeklarationen nedenfor, trækker dit samtykke tilbage til, at de pågældende cookies må anvendes. Midlertidige cookies (session cookies) slettes fra din enhed/PC, når du lukker din webbrowser. Permanente (persistent cookies) kan opbevares på din enhed/PC i en periode fra 30 dage op til 2 år.

De angivne opbevaringsperioder kan forlænges, såfremt der grundet risiko for en tvist måtte være behov for at gøre et retskrav gældende.

Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på nedenstående kontaktoplysninger under ”Kontakt”. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på nedenstående kontaktoplysninger under ”Kontakt”.

Dine rettigheder er:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan altid gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontakt:

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vores adresse er Jernholmen 39-41, 2650 Hvidovre
E-mail: administration@de5stjerner.dk
Telefon: +45 7021 6006

COOKIEPOLITIK
Vi anvender egne og tredjepartscookies på vores hjemmeside. Vores anvendelse af cookies sker i overensstemmelse med cookiebekendtgørelsen (nr. 1148 af 9. december 2011).
Vi anvender cookies til forskellige formål: sikre funktionalitet, huske dine præferencer, f.eks. valg af sprog, generere statistik over brugen af hjemmesiden samt måle, optimere og målrette vores kampagner, herunder på de sociale medier.

Hvad er en cookie ?
En cookie er en fil, der anbringes på din computers harddisk, smartphone eller andet IT-udstyr. Ved brug af cookies på vores hjemmeside gør vi det muligt at genkende din enhed/computer/IP-adresse. Med cookies er det muligt at efterlade spor, der kan registrere din brug af vores hjemmeside.

Vi placerer først cookies på din computers harddisk, når du aktivt har valgt, hvilke cookies vi må benytte. Det er frivilligt, hvilke cookies du væger at acceptere. Du skal dog være opmærksom på, at du kan komme ud for, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, når du fravælger visse cookies [nødvendige cookies]. I cookie-samtykke-teksten nedenfor kan du ved et klik på ”vis detaljer” få information om de enkelte cookies og deres formål. Du kan med baggrund heri vælge hvilke cookies, du vil tillade, vi benytter over for dig.
Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage fra cookiedeklarationen, se nedenfor. Så snart du tilbagekalder dit samtykke, vil der automatisk blive blokeret for de uønskede cookies i din browser. Det er således ikke nødvendigt at ændre i dine browserindstillinger.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den placering af cookies på dit IT-udstyr, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen.

Vi anvender følgende typer af cookies:

 • Permanente (persistent) cookies, der lagres på din computer og dermed gør det muligt for os at genkende din computer næste gang, du besøger vores hjemmeside.
 • Midlertidige (session) cookies, der er knyttet til dit aktuelle besøg på vores hjemmeside og slettes fra din computer, når du lukker din webbrowser.

Ovennævnte to typer af cookies kan inddeles efter, hvem der placerer cookies på hjemmesiden:

 • Førstepartscookies, der placeres af hjemmesiden www.de5stjerner.dk og
 • Tredjepartscookies, der placeres af vores leverandører ved elementer/kode indlejret på vores hjemmeside.

Sådan fjerner du cookies manuelt
Hvis du ikke ønsker, at der sættes cookies på din computer, kan du vælge at fjerne disse manuelt. Dette gør du ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[DELETE] eller via browserindstillingerne.
Nedenfor finder du vejledninger til, hvordan du manuelt kan blokere cookies på www.de5stjerner.dk og fjerne cookies i de forskellige mest anvendte browsere:
Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
Safari
Flash cookies


Interesseret i at
få et tilbud?