CSR & Samfundsansvar

SAMFUNDSANSVAR (CSR) - FN GLOBAL COMPACT

De 5 Stjerner A/S’ primære forretningsområde er hotelrengøring af hoteller i Danmark.

De 5 Stjerner A/S har integreret Samfundsansvar (CSR) i sit forretnings-
grundlag. Selskabet bestræber sig på at følge FN Global Compact’s initiativer, herunder de 10 principper om Samfundsansvar (CSR), se nedenfor, og selskabet kan derved bidrage til at løse miljømæssige og sociale udfordringer.

De 5 Stjerner A/S har iværksat forskellige CSR initiativer, der på hver sin måde fokuserer på mennesker. Selskabet tror på, at alle mennesker er ligeværdige og værdifulde og tror på, at inkludering i fællesskaber skal fremmes. Et af udgangspunkterne for selskabets CSR-arbejde er fortsat jobudvikling for ledige udsatte borgere, der henvises fra jobcentre i hele landet. De 5 Stjerner A/S samarbejder bl.a. med lønmodtagerorganisationen 3F København og har kørt kampagner for at hjælpe ledige borgere i arbejde, hvilket gavner den enkelte borger, De 5 Stjerner A/S og samfundet.

De 5 Stjerner A/S har en aftale med den koncernforbundne virksomhed Bella Properties ApS om leje af billige boliger til både medarbejdere og andre borgere. Ejendommen ligger på Kongelundsvej 292 i Kastrup. I dag betaler 1 person, som deler et rum med eget bad kr. 2.500,00 i husleje og kr. 650,00 i forbrug.

FN Global Compact’s 10 principper om Samfundsansvar (CSR) er:

Menneskerettigheder
1. Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og
2. sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder
3. Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling,
4. støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde,
5. støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, og
6. eliminere diskrimination i arbejde- og ansættelsesforhold

Miljø
7. Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer,
8. tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed, og
9. tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Anti-korruption
10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

BÆREDYGTIG UDVIKLNG - FN'S 17 VERDENSMÅL

De 5 Stjerner A/S bestræber sig på at leve op til FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling og har udvalgt nedenstående 6 mål som en del af sit forretningsgrundlag:

Mål 3: 
Mål 4:
Mål 5: 
Mål 8: 
Mål 12: 
Mål 13: 

Sundhed og Trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Anstændige jobs og økonomisk vækst
Bæredygtig forbrug og produktion
Klimaindsats

Mål 3: Sundhed og Trivsel
Mål 4: Kvalitetsuddannelse
Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Mål 12: Bæredygtig forbrug og produktion
Mål 13: Klimaindsats

De 5 Stjerner A/S har implementeret disse mål gennem nedenstående initiativer/aktiviteter og forsøger løbende at optimere disse for i højere grad at kunne opfylde ovennævnte 6 mål.

SKÅNSOMME KEMIKALIER - miljøcertificerede produkter – FN’s Verdensmål # 12 + 13

De 5 Stjerner A/S søger løbende at reducere den miljømæssige belastning, som rengøring medfører. Selskabet holder et vågent øje med den konstante udvikling af rengøringsmidler: Selskabet anvender rengøringsprodukter, der er certificeret af Den Grønne Nøgle eller Det Nordiske Svanemærke, og selskabets underleverandører bliver altid bedt om at levere bæredygtige services. De 5 Stjerner A/S er også med til at produktteste ny miljøvenlig kemi i forsøget på at optimere bæredygtigheden af de produkter, som selskabet anvender i sin forretning. De 5 Stjerner A/S anvender rengøringsmidler, som ikke kræver varmt vand, og selskabets medarbejdere trænes i at reducere spild ved at anvende færre rengøringsprodukter. Rengøringsmidler, som for eksempel indeholder klorforbindelser og opløsningsmidler, har selskabet for længst udelukket. Under hensyntagen til rengøringens kvalitet anvender selskabet altid de mest skånsomme kemikalier, ressourcebesparende gulvvaskemaskiner og rengøringsmidler, som er miljøgodkendt.

Når vi som forbruger køber et produkt i en butik, har det forud været på en lang rejse. Først er produktet blevet designet. Så er der skaffet råvarer, og herefter er produktet produceret af nogle medarbejdere på en fabrik, ligesom der kan være brugt energi og kemikalier i processen. Næste del af rejsen er at emballere produkterne og fragte dem ud til en butik, hvor du som forbruger kan købe produktet med hjem og bruge i din dagligdag. Til sidst bliver produktet givet videre til genbrug, smidt ud eller affaldssorteret.

Alt sammen er en del af produktets rejse – og undervejs på rejsen bliver der sat aftryk på både miljø, klima og mennesker. Aftrykket afhænger bl.a. af, hvilke råvarer der bliver brugt, hvordan man fremstiller produktet, og hvad forbrugeren og naturen bliver udsat for ved brug. For at produktet kan svanemærkes, skal det leve op til nogle skrappe krav i faserne på rejsen. De skrappeste krav vil være de steder på rejsen, hvor der er størst mulighed for at mindske miljøbelastningen, og kravene afhænger af, hvilket produkt det er. Netop det med at se på hele produktets rejse er med til at adskille Svanemærket fra de fleste andre mærkningsordninger, der ofte ser på en enkelt del af rejsen. Fx ved at stille krav til, at råvarerne er dyrket på en bestemt måde.

Vi tænker på, at gør den store forskel for miljøet, Vi vælger kun svanemærkede produkter. Det er de små valg der er vigtige, fordi vi hver dag træffer så mange af dem. Når vi vælger produkter som er Svanemærket, gør vi en forskel og bidrag til:

Svanemærket og EU-Blomsten vurderer hele produktets livscyklus og de miljøproblemer der opstår undervejs - til gavn for mennesker, miljø og jordens ressourcer.

MILJØVENLIGHED - Høj kvalitet – FN’s Verdensmål # 12 + 13

Med respekt for mennesker og miljø har De 5 Stjerner lige dele fokus på social ansvarlighed og på den høje kvalitet af de services, som selskabet tilbyder. Fordi selskabet har muligheden for at påvirke den verden, den lever i, påtager selskabet sig også pligten til at tænke socialt langsigtet og miljømæssigt hensynsfuldt. De 5 Stjerner A/S tager ansvar for miljøet ved at reducere sit ressourceaftryk i forhold til forbrug af energi, vand og kemikalier. De 5 Stjerner A/S arbejder innovativt i samarbejde med kunder og partnere for at udvikle og anvende bæredygtige processer og produkter, der samtidigt sikrer kvalitet og effektivitet i leverancen til selskabets kunder.

Ved forsvarlige handlinger viser De 5 Stjerner A/S, at selskabet tænker på, hvordan den tjener penge, idet selskabet vælger at anvende skånsomme kemikalier, miljøvenlige blegemidler og allergivenlige produkter i de situationer, hvor der er mulighed for dette.

Selskabets direktør John Christensen har deltaget i regeringens klimapartnerskaber for Service, IT og rådgivning under formand og adm. direktør i KMD Eva Berneke.

Målet er at få partnerskabernes bud på, hvad de kan bidrage med i forhold til at nå Danmarks 70-procentsmål for udledningen af drivhusgasser i 2030. Rapporterne kan findes på www.klimaraadet.dk

STØTTE TIL ORGANISATIONER | CSR - FN’s Verdensmål # 3

De 5 Stjerner A/S har i 2020 ydet støtte til:

Samlet støtte i 2020:
DKK 55.000,00

I forbindelse med at moderselskabet The JC Organization ApS’ galophest vandt Voterlöpning og det Svenske Derby 2020 og samlet modtog en præmiesum på 2,1 mSEK – blev der doneret 50.0000,00 SEK til Svensk Galopp AB ungdomsafdeling, som arbejder med udsatte unge mennesker fra både Danmark, Sverige og Norge.

Serviceattest for DE 5 STJERNER A/S

Interesseret i at
få et tilbud?