CSR & Samfundsansvar

 

Kønsopdelt lønstatistik, indeks, 2016

Direkte løn inkl. pension m.v., gennemsnit

Tabellen nedenfor opfylder lovens krav til kønsopdelt lønstatistik. Den er dannet ud fra virksomhedens årlige lønindberetning til DA Statistik. Virksomheden kan være forpligtet til at præsentere kønsopdelt lønstatistik for alle arbejdsfunktioner, som er vist nedenfor. Se tabellen Personer opdelt på arbejdsfunktioner, som viser optælling af samtlige personer i det indberettede materiale, dvs. både personer som indgår i tabellen neden for og fejlbehæftede.

Kvinder Mænd Alle
Antal Indeks Anal Indeks Antal indeks
  Alle = 100   Alle = 100   Alle = 100
Branche kode 911240

Rengøring hotel. o.l.

Alm. lønmodtagere

903 99,7 365 100,6 1.268 100,00

 

Hjælp til at forstå begreber

Direkte løn inkl. pension m.v., gennemsnit

 

Lønmodtagerens ‘grundløn’, samt funktions-, kvalifikations- og præstationsbestemt løn. Herudover indgår personalegoder, uregelmæssige betalinger samt lønmodtagerens og arbejdsgiverens pensionsbidrag.
Median Den “midterste” løn. Halvdelen har en løn som er lavere end medianen.
Gennemsnit Er den gennemsnitlige løn, som ofte ligger højere end medianen, da høje lønninger trækker gennemsnitslønnen op.
Antal Antal personer og ikke antal ansættelsesforhold, som i de øvrige statistikker

Administrator for statistikindberetning: CEO / adm. direktør, John Christensen, jc@de5stjerner.dk, Tlf: (+45) 70216006

 

SAMFUNDSANSVAR (CSR)

De 5 Stjerner A/S har ca. 1.300 medarbejdere ansat. Vores primære arbejdsopgave er hotelrengøring af hoteller i Danmark.

De 5 Stjerner tager samfundsansvar som en naturlig del i vores måde at drive forretning. Vi vil forsøge at følge FN’s Global Compact Initiativer, hvilket indebærer, at vi følger ti principper for samfundsansvar.  FN Global Compact er baseret på, at virksomhederne ønsker at bidrage til løsningen af nogle af de miljømæssige og sociale udfordringer, der eksisterer i verden i dag. De 5 Stjerner er ikke en global virksomhed, så vores samfundsansvar er begrænset til Danmark.

De ti principper:

Menneskerettigheder
1. Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og
2. sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder
3. Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling,
4. støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde,
5. støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, og
6. eliminere diskrimination i arbejde- og ansættelsesforhold

Miljø
7. Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer,
8. tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed, og
9. tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Anti-korruption
10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Vores forretningsetik

De 5 Stjerner er medlem af HORESTA og har tegnet overenskomst med 3F København som dækker alle Stuepiger (M/K), Supervisorer, Housemen (M/K) og Opvaskere, alle øvrige ansatte er ansat på en funktionærkontrakt. De 5 Stjerner bruger ikke underleverandører idet vi vil sikre, at alle ansatte modtager overenskomstmæssig løn – og har overenskomstmæssige vilkår.

De 5 Stjerner er stor modstander af sort arbejde og social dumping idet det er ødelæggende for samfundet og undergraver virksomhedens eksistensgrundlag.

95 % af virksomhedens ansatte kommer fra et andet EU land, og det er virksomhedens opgave at hjælpe medarbejderne med at integrere sig i det danske samfund.

Alle medarbejdere skal have arbejds- og opholdstilladelse samt ren straffeattest for at kunne blive ansat i koncernen.  Alle medarbejdere modtager Id-kort med billede, som indeholder oplysninger til SKAT og Politi samt øvrige myndigheder.

Det er et krav, at alle ansatte taler og skriver engelsk på et forstårligt niveau. Virksomheden tilbyder dansk undervisning som tages i deres fritid.

Alle medarbejdere skal gennemgå og underskrive virksomhedens ”Health & Safety” manualer samt modtage træning, før arbejdet påbegyndes. De 5 Stjerner arbejder med økonomiske attester, kvalitetsstyring (kaldet Stjernestyring), miljø, arbejdsmiljø, personalepolitik og uddannelse.

– din garanti for en seriøs samarbejdspartner og en ordentlig arbejdsplads.

SKÅNSOMME KEMIKALIER – miljøcertificerede produkter

De 5 Stjerner A/S søger løbende at reducere den miljømæssige belastning, som rengøring medfører. Vi holder et vågent øje med den konstante udvikling af rengøringsmidler: Vi bruger rengøringsprodukter, der er certificeret af Den Grønne Nøgle eller Det Nordiske Svanemærke, og vi beder altid vores underleverandører om at levere bæredygtige services. De 5 Stjerner A/S er også med til at produktteste ny miljøvenlig kemi i forsøget på konstant at forbedre os og vores fag.

Hos De 5 Stjerner A/S anvender vi rengøringsmidler, som ikke kræver varmt vand, og vores medarbejdere trænes i at reducere spild ved at anvende færre rengøringsprodukter. Rengøringsmidler, som for eksempel indeholder klorforbindelser og opløsningsmidler, har vi for længst udelukket. Under hensyntagen til rengøringens kvalitet anvender vi altid de mest skånsomme kemikalier, ressourcebesparende gulvvaskemaskiner og rengøringsmidler, som er miljøgodkendt.

 

MILJØVENLIGHED – Høj kvalitet og CO2-neutralitet

Med respekt for mennesker og miljø har vi lige dele fokus på social ansvarlighed og på den høje kvalitet af de services, vi tilbyder. Fordi vi har muligheden for at påvirke den verden, vi lever i, påtager vi os også pligten til at tænke socialt langsigtet og miljømæssigt hensynsfuldt.

Ved forsvarlige handlinger viser vi, at vi også tænker på, hvordan vi tjener penge – fordi det i dagens verden ikke gælder om at tjene penge for enhver pris. Derfor er De 5 Stjerner A/S også CO2-neutrale. Hvor der er mulighed for og ønske om, at vi bruger skånsomme kemikalier, miljøvenlige blegemidler og allergivenlige produkter, vælger vi dem.

 

REDEGØRELSE – for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen

De 5 Stjerner A/S tror på, at mangfoldighed blandt medarbejderne, herunder ligelig fordeling af kønnene, bidrager positivt til arbejdsmiljø og styrker virksomhedens performance og konkurrenceevne.

De 5 Stjerner har et mål og arbejder på, at fordelingen af ledere i virksomheden skal fordeles ligeligt. Status nu er, at 84 % af ”Øvrige lederstillinger” er besat af kvinder. Topledelsen består af 6 kvinder og 3 mænd.

I forbindelse med ansættelse og rekruttering til ledelsesposter er målet, at der skal være både mandlige og kvindelige kandidater, til trods for, at De 5 Stjerner opererer i en branche præget af kvinder. Princippet gælder for såvel interne som eksterne jobopslag.

Spørgsmål eller særlige ønsker? Kontakt os

få et uforpligtende tilbud på hotelservice


Uddrag af vores kunder

petri
kokkedal
hotel city
first
cabinn
angleterre
parkhotel
clarion
wakeup
tivoli hotel
niels juel
kong arthur
imperial
ibsens
andersen
danhostel
admiral hotel
absalon
sticks
comwell hotels
Radisson Collection