Coronaberedskab

Corona (Covid-19)

 1. Coronaberedskab og akutrengøring
  De 5 Stjerner har etableret et Coronaberedskab, der kan rykke ud, når der er behov. Vi rengør og desinficerer ved bl.a. at benytte koldtågebehandling, så I kan komme hurtigt i gang med at bruge jeres faciliteter igen.
  Vi følger situationen og myndighedernes anbefalinger nøje og tilpasser vores beredskab herefter, så I altid har en sikker og professionel rengøring også i denne situation.

  Har du behov for akut Corona-rengøring, kontakt da vores Corona specialist på tlf.: +45 28 51 51 31

 2. Coronahåndtering
  De 5 Stjerne følger og efterlever myndighedernes anbefalinger nøje, ligesom vi følger og rådgiver vores medarbejdere jf. udenrigsministeriets rejsevejledninger, da vi også har udenlandske medarbejdere ansat.
  Restriktionerne indføres, ændres og udfases løbende, og vi er altid klar til det nødvendige skift, eller hvis vi skulle få en ”ny bølge”.

  Vi har altid styr på, om der er smitte eller mistanke om smitte blandt vores medarbejdere.
  Bliver en af vores medarbejdere smittet, informerer vi relevante samarbejdspartnere og kolleger, medarbejderen har været i kontakt med, så nødvendige forholdsregler kan iværksættes.

  Skulle en af vores samarbejdspartner opleve smitteudbrud blandt deres medarbejdere, sætter vi pris på at få information herom, så vi kan iværksætte nødvendige forholdsregler.

 3. Corona og fremtiden
  Vi har lært en masse om smitteforebyggelse, som vi inkorporerer fast i vores services.
  Sygefravær er dyrt for alle virksomheder, og korrekt rengøring inklusive en hurtig justering af rengøringen kan være med til at nedbringe sygefravær.

Interested in
our services?