Kurser/Uddannelse

Kurser/Uddannelse

Vi kompetenceudvikler vores medarbejdere i tæt samarbejde med medarbejderorganisationer fx 3F København og uddannelsescentre, herunder bl.a. AMU og NEXT Uddannelse København. På denne måde sikrer vi et kompetenceløft til vores medarbejdere.

Vi identificerer løbende vores medarbejderes behov for kompetenceudvikling og har i tæt samarbejde med bl.a. 3F København forskellige uddannelsesforløb, som matcher vores medarbejderes behov, herunder bl.a. Engelsk, Dansk, Grundlæggende rengøringshygiejne, Insta800, NIR (National Infektionshygiejniske Retningslinjer), Rengøring- og service med fokus på COVID-19, Materialekendskab og rengøringskemi, Arbejdsmiljø og førstehjælp ved rengøringsarbejdet og anvendelse af digitale værktøjer.

Alle vores medarbejdere, uanset stilling, skal igennem vores professionelle ”Pre- og Onboarding” program. Her sikres, at vores medarbejdere bliver klædt på til jobbet igennem instruktionsbeskrivelser, billeder, træningsvideoer og opslagsværk.

Interesseret i at
få et tilbud?